Chương trình truyền hình trực tiếp Sea games 27

Nhà hàng thế giới nghiêng 23 độ 5 truyền hình trực tiếp các trận bóng đá Sea games 27
Chương trình được chiếu trên màn 120 inch, lẩu 70k và bia hơi uống 1 tặng 1
Sea games 27
 Quý khách hàng hãy đến nhà hàng thế giới nghiêng 23 độ 5 để xem bóng đá  và uống bia tại nhà hàng.

 
Đặt tiệc Call [X]
popup