Tổ chức họp lớp 12e PTTH Minh Khai

Ngày 15/6 lớp 12e Trường PTTH Minh Khai tổ chức họp lớp tại Nhà hàng thế giới nghiêng 23 độ 5.
Dưới đây là một vài hình ảnh: 
Đặt tiệc Call [X]
popup