Tiệc ăn hỏi tại nhà cô sáo cầu giấy

Ngày chủ nhật 20/7 vừa qua Công ty sự kiện và nấu cỗ Thành Long nấu tiệc ăn hỏi tại nhà Cô Sao - Cầu giấy- Hà Nội.
Dưới đây là một vài hình ảnh: 
Đặt tiệc Call [X]
popup