Tiệc sinh nhật bé Linh An tại Nhà hàng thế giới nghiêng 23 độ 5.
Dưới đây là một vài hình ảnh:

Tags:
 Gọi đặt cỗ: 0936 53 53 89