Nhà hàng Thế giới nghiêng 23 độ 5 xin giới thiệu nội dung chương trình tháng 4 sắp tới như sau:

Nội dung:
+ Đẩy mạnh phát triển món mới
+ Chào mừng 41 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5

Chương trình 1: Ưu đãi Tặng 30% các món mới
- Tộ tôm ôm thịt: 235.000/tộ tặng 30% còn 165.000/tộ
- Cá kho tộ: 185.000/tộ tặng 30% còn 75.000/tộ
- Tộ gà rút xương om tiêu xanh: 175.000/tộ tặng 30% còn 125.000/tộ


Chương trình 2: Vodka Men uống 1 tặng 1


- Áp dụng: 01/04/2016 - 01/05/2016
- Áp dụng cho đặt bàn trước
- Treo băng rôn chúc mừng tại các cơ sở

* Chỉ được áp dụng chương trình /1 bàn đặt

Tags:
 Gọi đặt cỗ: 0936 53 53 89